Võ Thị Cẩm Nhung
Võ Thị Cẩm Nhung
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 106 lượt xem

da e chao coco cho e hoi phan chi ph tra truoc dai han 2422 so 2 phia sau co nghia la gi a?

da e chao co
co cho e hoi phan chi ph tra truoc dai han 2422. so 2 phia sau co nghia la gi a?
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 106 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Võ Thị Cẩm Nhung 02:03 - Mar 24, 2020
tài khoản 242 là chi phí trả trước
bạn có thể chỉ hach toán 242 thôi, mọi người hay để số 2 đằng sau là dài hạn, hay để số 1 là ngắn hạn
Vỗ tay vỗ tay
Võ Thị Cẩm Nhung 04:03 - Mar 24, 2020
Dạ e cảm ơn cô!
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội