Nguyễn Đình Nam
Nguyễn Đình Nam
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 188 lượt xem

không có y Word ah

không có dạy Word ah
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 188 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Đình Nam 21:03 - Mar 31, 2020
Chào bạn gitiho có khóa word đó:
https://gitiho.com/course/preview/w0g...
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Đình Nam 22:03 - Mar 31, 2020
khóa học word và excel là 2 khóa riêng. Bạn kiểm tra xem tài khoản của bạn đã có khóa word chưa? Nếu chưa bạn có thể đăng ký học thêm khóa word.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội