Nguyễn Hồng Ngát
Nguyễn Hồng Ngát
Thảo luận 6 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 187 lượt xem

E gõ ng thức sao nó cứ báo lỗi một vùng ạ

E gõ công thức sao nó cứ báo lỗi một vùng ạ
Thảo luận 6 câu trả lời
Lượt xem 187 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hồng Ngát 08:06 - Jun 05, 2020
chào bạn bạn xem phân cách công thức của bạn là giấu gì nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hồng Ngát 13:06 - Jun 05, 2020
bạn xem lại dấu dùng để ngăn cách các thành phần trong hàm là dấu phẩy hay dấu chấm phẩy nhé. Nội dung này bạn xem ở các bài đầu trong chương 6 sẽ rõ.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hồng Ngát 11:06 - Jun 06, 2020
Gợi ý bên cạnh các hàm là mình sẽ làm theo gợi í đó và dùng dấu ngăn cách theo gợi ý đúng k ạ
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hồng Ngát 15:06 - Jun 06, 2020
Chào bạn đúng rồi.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hồng Ngát 17:12 - Dec 15, 2020

minh co the de chuong trinh tu chay khi qua chuong moi kg a

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hồng Ngát 18:12 - Dec 15, 2020

Chào bạn có bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội