Nguyễn Ngọc Tài
Nguyễn Ngọc Tài
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 400 lượt xem

SAo mình không mở được file nó báo "Êxcel cannot open the '4358tailieuvbag01xlsx

SAo mình không mở được file: nó báo "Êxcel cannot open the '4358-tai-lieu-vbag01.xlsx because the file format or file extension is not valid. Verify that the file has not been corrupted and that the file extension matches the format the file
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 400 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Ngọc Tài 19:04 - Apr 01, 2020
Bạn tải lại file bài giảng nhé, có thể bạn tải chưa đúng.
Ở trong bài đầu tiên bạn bấm vào phần link tải bên dưới khung bài học (theo hướng dẫn)
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Ngọc Tài 19:04 - Apr 01, 2020
Bạn tải lại file bài giảng nhé, có thể bạn tải chưa đúng.
Ở trong bài đầu tiên bạn bấm vào phần link tải bên dưới khung bài học (theo hướng dẫn)
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội