Trần Triệu Đạt
Trần Triệu Đạt
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 242 lượt xem

mình voa phần hướng dẫn theo link này https//bloggitihocom/phuongphapsưng khi dến

mình voa phần hướng dẫn theo link này https://blog.gitiho.com/phuong-phap-s...ưng khi dến phần chọn office 2019 rôi chon thanh change nó không xuất hiện được khung cửa sô instellation options để mình chọn thanh Add or Remove Features .thầy giúp mình nhé
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 242 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Triệu Đạt 15:06 - Jun 01, 2020
Mình kiểm tra link thì không có nội dung.
Bạn đang gặp vấn đề với việc cài lại office hay sao vậy?
Vỗ tay vỗ tay
Trần Triệu Đạt 15:06 - Jun 01, 2020
Không phải phân office mà là do phân bài học sô 4 chương 1 tải về nhung khi mở lên thì nó bao lỗi ko mở được noi dung cua bài học
Vỗ tay vỗ tay
Trần Triệu Đạt 21:06 - Jun 22, 2020
tài liệu lấy ở đâu vậy
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội