Hương Giang
Hương Giang
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 301 lượt xem

Tại sao ở phần ngày kết thúc giống như video nhưng ko hiện ra ngày mà hiện

Tại sao ở phần ngày kết thúc, em làm giống như video nhưng ko hiện ra ngày mà hiện ra 1 dãy số ? thầy cô hướng dẫn lại giúp em, định dạng ngày tháng đã đúng
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 301 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hương Giang 01:04 - Apr 13, 2020
Chào bạn bạn chuyển định dạng về dd/MM/yyyy là được
Vỗ tay vỗ tay
Hương Giang 02:04 - Apr 13, 2020
Tại sao ở phầncác tháng tiếp theo, em làm giống như video nhưng ko hiện ra ngày mà hiện ra 1 dãy số ? thầy cô hướng dẫn lại giúp em
Vỗ tay vỗ tay
Hương Giang 10:04 - Apr 13, 2020
Chào bạn
B1:bạn đã định dạng chuẩn ngày tháng trong control panel
B2: Dữ liệu bạn nhập có phải ngày tháng không?
B3: Bạn chuyển về định dạng dd/MM/yyyy
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội