Minh Trí
Minh Trí
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 197 lượt xem

Anh chị hướng dẫn cho hàm tìm ngày phát sinh hóa đơn đầu tiên và ngày phát

Anh chị hướng dẫn cho hàm tìm ngày phát sinh hóa đơn đầu tiên và ngày phát sinh hóa đơn cuối cùng của từng quyển hóa đơn theo danh sách đã sử dụng giùm nhá. https://drive.google.com/file/d/1UVYu...

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 197 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Minh Trí 21:01 - Jan 01, 2021

Chào bạn nếu trường hợp không có trong ngày hoá đơn thì gi thế nào?

Vỗ tay vỗ tay
Minh Trí 19:01 - Jan 02, 2021

những hóa đơn mà chưa về thì thôi, ở đây mình muốn xem ngày xuất hiện cuối của những hóa đơn trong quyển đó là ngày nào đến thời điểm hiện tại

Vỗ tay vỗ tay
Minh Trí 19:01 - Jan 02, 2021

Ví dụ 3 quyển này trong bang đó có ngày như sau:


Vỗ tay vỗ tay
Minh Trí 08:01 - Jan 04, 2021

Mình dùng hàm lookup với sort để tìm ngày sử dụng sau cùng tới thời điểm xuất dữ liệu nhưng không thấy được. nhờ anh chị hỗ trợ giùm nhá, ở đây muốn tìm là trong quyển hóa đơn đó thì nếu có sử dụng thì ngày đầu tiên sử dụng là ngày nào đồng thời ngày sử dụng sau cùng đến thời điểm xuất dữ liệu ra là ngày nào. trong đó có quyển chưa sử dụng thì chưa có ngày đầu tiên và ngày cuối cùng.

Vỗ tay vỗ tay
Minh Trí 09:01 - Jan 04, 2021

Chào bạn bạn thử như sau nhé. 

Bước 1: copy và dán value(chỉ dán dữ liệu)

Bước 2: Sắp xếp lại dữ liệu theo chiều từ nhỏ đến lớn

Bước 3: Sử dụng hàm tìm kiếm như vlookup để tìm kiếm

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông