Nguyễn Tiến Trung
Nguyễn Tiến Trung
Thảo luận 6 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 409 lượt xem

Như trong phần bài tập của mục CF_Formular thì tôi có mấy vấn đề thắc

Như trong phần bài tập của mục CF_Formular thì tôi có mấy vấn đề thắc mắc như sau, mong thầy giải thích giúp ạ:
- Thứ 1: Tại sao không thiết lâp được công thức này <=DATE(TODAY(),$B$4,B6)> mà lại cần cần phải có thêm hàm Year?
- Thứ 2: Làm thế nào để ngày trong file bài tập chạy đúng theo lịch trên máy tính? Nghĩa là, ví như tháng 2/2020 có 29 ngày thì khi gõ tháng 2 vào ô B4 thì trên lịch sẽ bỏ đi 2 ngày 30, 31?
Xin cảm ơn./.
Thảo luận 6 câu trả lời
Lượt xem 409 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Tiến Trung 21:04 - Apr 17, 2020
Thứ 1: vì hàm TODAY() trả về ký tự cả ngày, tháng, năm. Trong khi đó hàm date yêu cầu nhập riêng các giá trị năm, tháng, ngày. Do đó để lấy số năm hiện tại thì cần YEAR(TODAY())
Thứ 2: tại các ngày 29, 30, 31 sẽ cần biện luận logic để xét nếu ngày đó có lớn hơn ngày cuối tháng hay không (ngày cuối tháng dùng hàm EOMONTH(DATE(...), 0) trong đó DATE có thể là ngày bất kỳ trong tháng).
Nếu lớn hơn (mệnh đề true) thì nhận giá trị rỗng
Nếu nhỏ hơn hoặc bằng (mệnh đề False) thì lấy ngày đó
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Tiến Trung 21:04 - Apr 17, 2020
Chào bạn
Vấn đề thứ nhất bạn lọc theo năm nên cần thêm hàm Year để tách năm ra khỏi hàm today().
Vấn đề thứ hai bạn cần kết hợp hàm để loại bỏ phần ngày ra khỏi tháng 30 và 31 ra khỏi tháng 2 công thức tổng quát như sau:
=IFERROR(IF(MONTH(EOMONTH(E$8+1,0))=$thang,E$8+1,""),"")
Với E$8 là ngày đầu tiên của tháng(=DATE(nam,thang,1))

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Tiến Trung 00:04 - Apr 18, 2020
Cảm ơn 2 Thầy.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Tiến Trung 02:04 - Apr 18, 2020
Hai thầy ơi, trong bài đó thì cụ thể làm thế nào vậy ạ? Tôi làm thử nhiều cách mà không được. Nếu ở các phần bài học sau hoặc có cách khác để làm 1 cái bảng chấm công với yêu cầu là nó có số ngày như trong lịch thì mong các thầy chỉ giúp ạ. Vì ví như tháng 2 trong bài tập, nó vẫn tô màu cột ngày 30 là CN.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Tiến Trung 02:04 - Apr 18, 2020
Chào bạn bạn có thể xem mẫu nhé:
https://drive.google.com/file/d/110sb...
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Tiến Trung 02:04 - Apr 18, 2020
Vâng, cảm ơn Thầy lần nữa ạ.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội