Trần Lan
Trần Lan
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 180 lượt xem

em tạo định ng dữ liệu có điều kiện nhưng khi lọc dữ liệu lại bị

thưa thầy, em tạo định dạng dữ liệu có điều kiện nhưng khi lọc dữ liệu lại bị sai là vì sao ạ?

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 180 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Lan 13:03 - Mar 15, 2021

Chào bạn đang hỏi bài nào vậy?

Vỗ tay vỗ tay
Trần Lan 20:03 - Mar 15, 2021

dạ là bài kết hợp định dạng theo điều kiện.

khi sử dụng conditional formatting kết hợp công thức :

= ô B3= year(ô d5) thì ra kết quả như hình.

công thức trên có cố định ô B3 và cố định cột D. em không biết lỗi sai ở đâu, thầy xem giúp em ạ

Vỗ tay vỗ tay
Trần Lan 09:03 - Mar 16, 2021

Chào bạn, bạn cần hiều CF là so sánh đúng sai, bạn chụp ảnh xem bạn cốt định cột D5 thế nào?

Vỗ tay vỗ tay
Trần Lan 19:03 - Mar 07, 2022

Thưa thầy cho em hỏi. Em có 1 bảng tính cần lấy số liệu 12 tháng , sồ thựv hiện năm nay, số mục tiêu năm nay, số thưc hiện năm ngoái, % thực hiện năm nay, % thực hiện so với năm trước.

thầy chỉ giúp em công thức để  lấy dữ liệu bằng công thức nhanh với ah. Em cảm ơn ah!


Vỗ tay vỗ tay
Trần Lan 09:03 - Mar 08, 2022

Chào bạn bạn có thể gửi hình ảnh mô tả rõ hơn được không?

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông