PHAN THỊ OANH
 PHAN THỊ OANH
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 243 lượt xem

trong excel thì như thế nào gọi là ng thức ví dụ trong cột A dòng 3 em nhập

Thầy ơi trong excel thì như thế nào gọi là công thức. ví dụ: trong cột A dòng 3 em nhập = C thì = C có gọi là một công thức không?
Hoặc em nhập = 1 thì = 1 có gọi là một công thức không?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 243 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
 PHAN THỊ OANH 09:04 - Apr 20, 2020
Chào bạn do C là một ký tự kiểu string nên bạn muốn nhập công thức phải là = "C", còn bằng 1 là công thức
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội