Diễm Trinh 
Diễm Trinh 
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 338 lượt xem

Conditionalformatting > New RulesNhậpng thức =ISFORMULA(B3) vào phần nào trong

Conditional
formatting > New Rules

Nhập
công thức: =ISFORMULA(B3) vào phần nào trong bảng New Rules vậy thầy


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 338 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Diễm Trinh  11:11 - Nov 19, 2020

Chào bạn bạn xem từ 00:33 trở đi nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội