Thảo Phan
Thảo Phan
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 156 lượt xem

Làm thế nào để copy tới số thứ tự cuối cùng cần thiết nhanh nhất mà

Làm thế nào để copy tới số thứ tự cuối cùng cần thiết nhanh nhất mà cần phải kéo chuột?
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 156 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Thảo Phan 02:04 - Apr 22, 2020
chào bạn, bạn có thể mô tả rõ hơn câu hỏi được không?
Vỗ tay vỗ tay
Thảo Phan 15:09 - Sep 08, 2020

Bạn dùng cách này xem:

Bạn vào Name box: gõ ô bạn muốn kéo đến ( vd đang ở ô A1: "1", bạn muốn đánh số đến 105, mà không không cần kéo copy. Thì gõ vào Namebox "A105". Enter thì sẽ đến ô A105

Xong bạn Ctrl+Shift+(mũi tên lên)

Ctrl+D

là sẽ tự copy từ ô A1 đến ô A105 -> stt là từ 1 đến 105

Vỗ tay vỗ tay
Thảo Phan 14:09 - Sep 22, 2020

Ok, cảm ơn ạ

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội