Nguyễn Thị Ngọc Thạch
Nguyễn Thị Ngọc Thạch
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 209 lượt xem

Tại sao em copy ng thức text như nhưng lúc nào cũng chỉ ra kết quả

Tại sao em copy công thức text như thầy nhưng lúc nào cũng chỉ ra kết quả 0000001
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 209 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Ngọc Thạch 20:05 - May 17, 2020
Chào bạn bạn có thể chụp ảnh những công thức của bạn lên được không?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Ngọc Thạch 01:05 - May 24, 2020
bạn vào mục formulas -> calculation options -> automatic xem đc k
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội