Trịnh Văn An
Trịnh Văn An
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 305 lượt xem

code này khi chạy bị báo lỗi 424 thì xử lý như nào ạSub VD_1 ()Dim dongcuoi

Cho e hỏi code này khi chạy bị báo lỗi 424 thì xử lý như nào ạ
Sub VD_1 ()
Dim dongcuoi as long
Dongcuoi=sheet.cells(rows.count,1)end(clip) +1
Sheet1.range("A"&"dongcuoi").value=sheet2.range("B2").value
End sub
Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 305 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trịnh Văn An 09:04 - Apr 22, 2020
Chào bạn bạn thử với code dưới nhé:
Option Explicit

Sub VD_1()
Dim dongcuoi As Long
dongcuoi = Sheet1.Cells(Sheet1.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Sheet1.Range("A" & dongcuoi).Value = Sheet2.Range("B2").Value
End Sub
Vỗ tay vỗ tay
Trịnh Văn An 09:04 - Apr 22, 2020
Vâng. Thầy giải thích chỗ thay +1 bằng .row được k ạ
Vỗ tay vỗ tay
Trịnh Văn An 10:04 - Apr 22, 2020
Chào bạn Sheet1.Cells(Sheet1.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row nghĩa là tìm dòng cuối bạn đã viết sau cú pháp nên không được. sheet bạn không chỉ rõ tên, chỗ đóng ngoặc không có dấu . chữ End(xlUp) chứ không phải end(clip)
Vỗ tay vỗ tay
Trịnh Văn An 17:04 - Apr 22, 2020
End(slip) là e viết lộn thôi ạ :D
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội