Xuân Thanh
Xuân Thanh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 264 lượt xem

" CÁC HÀM NÂNG CAO CHUYÊN SÂU " ở Chương 6 khi nào mình có vậy

cho mình hỏi " CÁC HÀM NÂNG CAO -CHUYÊN SÂU " ở Chương 6 khi nào mình có vậy
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 264 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Xuân Thanh 19:04 - Apr 22, 2020
từ bài 24 trở đi trong chương 6 là các hàm chuyên sâu bạn nhé.
Mục đích là làm rõ hơn về cách dùng hàm trong excel và ứng dụng vào các tình huống cụ thể
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội