Nguyễn Thanh Nga 
Nguyễn Thanh Nga 
Thảo luận 7 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 240 lượt xem

https//imgurcom/a/jCH7sMJ

Thảo luận 7 câu trả lời
Lượt xem 240 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thanh Nga  15:08 - Aug 06, 2020
Chào bạn bạn chuyển , thành ; nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thanh Nga  17:08 - Aug 06, 2020
tại sao mình đặt lại bị báo lỗi ạ
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thanh Nga  09:08 - Aug 07, 2020
trong một số máy tính có thể thiết lập khác nhau, dẫn tới dấu ngăn cách hàm trong excel cũng khác.
Bạn tham khảo bài viết này nhé:
https://blog.gitiho.com/cach-chuyen-d...
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thanh Nga  09:08 - Aug 07, 2020
chào bạn bạn đặt báo lỗi là do dấu phân cách công thức của bạn là dấu ; chứ không phải là dấu ,
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thanh Nga  15:08 - Aug 08, 2020
Nguyễn Thanh Nga  15:08 - Aug 08, 2020
khi enter vãn báo lỗi#N/A là sao ạ

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thanh Nga  08:08 - Aug 10, 2020
Chào bạn lỗi #NA là lỗi hàm vlookup không tìm thấy dữ liệu do giá trị tìm kiếm không thuộc cột đầu tiên của bảng
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội