Nguyễn Nhật Thu
Nguyễn Nhật Thu
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 235 lượt xem

Mình muốn cho thêm một ô để tổng nhân viên mình dùng code sau'buoc 1 tim dong

Mình muốn cho thêm một ô để tổng nhân viên, mình dùng code sau:
'buoc 1: tim dong cuoi
Dim DongCuoi As Long
DongCuoi = Sheet1.Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("G1").Value = DongCuoi - 3

Lúc chưa nhập thêm nhân viên thì số ra đúng là 3, nhưng khi thêm nhân viên rồi chạy code thì giá trị vẫn chỉ ở số 3. Cần phải sửa chỗ nào trong đoạn code trên nhỉ?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 235 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Nhật Thu 08:04 - Apr 25, 2020
Chào bạn bạn phải gán vào dòng cuối cùng chứ.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông