Phan Quốc Nam
Phan Quốc Nam
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 490 lượt xem

mình nhập đúng ng thức offset(g2;0;0;counta(g2g25)) nhấn enter ra #value

mình nhập đúng công thức offset(g2;0;0;counta(g2:g25)) nhấn enter ra #value
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 490 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phan Quốc Nam 02:04 - Apr 29, 2020
công thức này chỉ dùng được trong phần Data Validation > List thôi nhé, còn nhập tại 1 ô nào đó như công thức bình thường sẽ ra lỗi
Vỗ tay vỗ tay
Phan Quốc Nam 02:04 - Apr 29, 2020
CÁM ƠN BẠN
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội