Luận Ngô
Luận Ngô
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 280 lượt xem

Làm thế nào để nhập tên khách hàng bằng cả 2 cách vừa nhập theo list trong

Làm thế nào để nhập tên khách hàng bằng cả 2 cách, vừa nhập theo list trong data validation vừa nhập mới? Ví dụ như tại ô tên khách hàng có một list box, ngoài các khách hàng có sẵn trong data validation thì còn có một lựa chọn khác là nhập tên khách hàng mới.
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 280 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Luận Ngô 09:12 - Dec 28, 2020

Chào bạn với trường hợp này bạn cần phải sử dụng vba mới có thể làm được nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Luận Ngô 16:12 - Dec 28, 2020

https://drive.google.com/file/d/1QiaQ...

Mình thử dùng VBA để tạo một sheet "Input" để nhập dữ liệu vào sheet DataValidation (sau khi bấm shape "Thêm mới"). Tại sheet DataValidation tự động lọc dữ liệu trùng lặp và chọn làm Data Validation cho sheet Input. Nhưng hiện tại, sheet "Input" vẫn chưa thể nhập giá trị mới mà vẫn buộc phải chọn trong Data Validation.

Vỗ tay vỗ tay
Luận Ngô 17:12 - Dec 28, 2020

Trong trường hợp này bạn tạo là from nhập liệu rồi có nút khi chưa có dữ liệu kích vào để thêm mới còn khi đã có rồi thì bạn chọn bằng vba mới được nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội