Nguyễn Trường Ngân
Nguyễn Trường Ngân
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 137 lượt xem

Sao mình ko thấy hiện ra log in để đăng nhập nhỉ? mình đã bấm vô Disign

Sao mình ko thấy hiện ra log in để đăng nhập nhỉ? mình đã bấm vô Disign tools rồi ...
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 137 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Trường Ngân 20:05 - May 18, 2020
thông báo đăng nhập này là đăng nhập trên hệ thống của iSlide. Nếu bạn không gặp đăng nhập thì cứ làm việc bình thường. Lần sau mở lại power point có thể bạn sẽ gặp màn hình đăng nhập.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội