Chị Nhung
Chị Nhung
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 190 lượt xem

tôi đã cài đặt xong islide nhưng không đăng nhập vào design tools để khai

Thầy ơi, tôi đã cài đặt xong islide nhưng không đăng nhập vào design tools để khai báo gmail và mật khẩu, tôi phải làm thế nào?
Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 190 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Chị Nhung 10:06 - Jun 02, 2020
Bạn vui lòng xem video bài 4 ạ. Giảng viên sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách khắc phục lỗi ạ.
Vỗ tay vỗ tay
Chị Nhung 21:07 - Jul 29, 2020
Tôi cũng bị thế nhưng lại không đặt được câu hỏi ở trên
Vỗ tay vỗ tay
Chị Nhung 08:07 - Jul 30, 2020
Hạnh xem hướng dẫn video bài 4 nha
Vỗ tay vỗ tay
Chị Nhung 20:08 - Aug 04, 2020
Cách khắc phục lỗi không có
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội