Trần Thị Thanh
Trần Thị Thanh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 230 lượt xem

phiên bản exel 2007 có thực hiện được thao tác cố định tiêu đề không

Thầy ơi, phiên bản exel 2007 có thực hiện được thao tác cố định tiêu đề không ạ?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 230 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Thanh 01:05 - May 21, 2020
Chào bạn được bạn
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội