Hà Đình Quyết
Hà Đình Quyết
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 400 lượt xem

Mình chèn dòng như thế nào và làm sao để dữ liệu không bị đảo lộn

Mình chèn dòng như thế nào và làm sao để dữ liệu không bị đảo lộn 

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 400 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hà Đình Quyết 17:09 - Sep 02, 2020

Chào bạn bạn chọn cả dòng đó rồi chuột phải chọn insert hoặc sử dụng phím tắt như sau: Tại dòng bạn muốn chèn xuống dưới ấn tổ hợp phím Shift+Space(Phím cách) thấy dòng đó bôi đen cả dòng đó thì ấn tiếp tổ hợp phím Ctrl+Shift+= là được

Vỗ tay vỗ tay
Hà Đình Quyết 17:09 - Sep 02, 2020

Mình chèn dòng thì số thứ tự bị sai cách quãng làm sao để làm lại số thứ tự

Vỗ tay vỗ tay
Hà Đình Quyết 10:09 - Sep 03, 2020

Nếu số thứ tự bị thay đổi, không tự động khi bạn chèn thêm dòng thì bạn có thể làm như sau:

Bước 1: Sử dụng hàm để đánh số thứ tự thay vì đánh số trực tiếp. Bạn tham khảo:

Cách đánh số thứ tự trong Excel

Bước 2: Khi thêm dòng, bạn kéo lại công thức thì công thức sẽ tự đánh số lại (vì thêm dòng thì dòng mới thêm sẽ không chứa nội dung gì, do đó phải sao chép công thức vào dòng này.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội