Lê Hoàng Kim Thảo
Lê Hoàng Kim Thảo
Thảo luận 9 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 62 lượt xem

em có vấn đề muốn qua mail nhưng chưa thấy trả lời lại

Chào Giảng Viên, em có vấn đề muốn hỏi qua mail nhưng chưa thấy trả lời lại cho em
Thảo luận 9 câu trả lời
Lượt xem 62 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Tuấn Ba [Chuyên gia] 01:05 - May 22, 2020
Chào bạn có câu hỏi nào bạn cứ đăng trực tiếp lên trên này để nhiều người được học hỏi cùng
Vỗ tay vỗ tay
Lê Hoàng Kim Thảo 01:05 - May 22, 2020
em có file excel muốn hỏi , làm sao dem lên diễn đàn hỏi
Vỗ tay vỗ tay
Lê Hoàng Kim Thảo 02:05 - May 22, 2020
- Tiền lẻ tại két 2,219,000 ₫
- Tiền mở ca 1,000,000 ₫
- Doanh thu 1,639,000 ₫
- Cash 1,219,000 ₫
- Tiền típ
- Tiền nợ / tạm ứng 425,000 ₫
em muốn tính tiền típ bằng công thức nào
Vỗ tay vỗ tay
Tuấn Ba [Chuyên gia] 03:05 - May 22, 2020
Chào bạn công thức tính tiền Tip là gì?
Vỗ tay vỗ tay
Lê Hoàng Kim Thảo 03:05 - May 22, 2020
em muốn hỏi là tiền típ có phải = cash + tạm ứng - doanh thu không
Vỗ tay vỗ tay
Tuấn Ba [Chuyên gia] 03:05 - May 22, 2020
Mình còn không hiểu tiền típ bên bạn là tiền gì? cách tính như thế nào?
Vỗ tay vỗ tay
Lê Hoàng Kim Thảo 04:05 - May 22, 2020
tiền khách thối dư, 1 ly có giá 59.000đ , khách đưa 60.000đ, là dư 1k, cuối ngày tổng kết ca để biết 1 ngày được dư bao nhiêu tiền thối mà khách không lấy, em có file excel , nhưng không biết để len diễn đàn như thế nào
Vỗ tay vỗ tay
Tuấn Ba [Chuyên gia] 04:05 - May 22, 2020
chào bạn bạn vào hướng dẫn đính kèm gửi link lên nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Lê Hoàng Kim Thảo 04:05 - May 22, 2020
em không gửi lên được
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội