Nguyễn Tuấn Nhàn
Nguyễn Tuấn Nhàn
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 87 lượt xem

thanh ngang click lúc 134 làm sao để hiện thanh đó vậy?

thanh ngang giảng viên click lúc 1:34 làm sao để hiện thanh đó vậy?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 87 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 21:05 - May 25, 2020
Đó là thanh Quick access toolbar. Bạn xem hướng dẫn trong bài 8 và 9 của chương 1 để biết cách dùng.
Để tùy biến thanh quick access toolbar theo ý muốn, bạn xem hướng dẫn sau:
https://blog.gitiho.com/huong-dan-cac...
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội