Trần Lệ Thuỷ
Trần Lệ Thuỷ
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 75 lượt xem

Bên mình dùng phần mềm misa vậy kế toán tổng hợp hàng tháng mình vào báo

Bên mình dùng phần mềm misa vậy kế toán tổng hợp hàng tháng mình vào báo cáo nào trong PM để tính lỗ lãi doanh nghiệp
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 75 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 20:05 - May 25, 2020
trong chương 12 có hướng dẫn cơ bản các nghiệp vụ misa đó bạn, bạn vào đó xem cho cụ thể nhé
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội