Phạm Thị Quế
Phạm Thị Quế
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 67 lượt xem

tại sao lại đưa vào tk 242 e k hiểu

tại sao lại đưa vào tk 242 thưa cô. e k hiểu
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 67 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 22:05 - May 25, 2020
khi mua về:
- Nợ 153: nhập kho ccdc
- lúc xuất dùng:
+ nếu ccdc giá trị nhỏ hạch toán luôn trong kỳ >>. nợ tk chi phí bộ phận sd - có 153
+ nếu giá trị cần phân bổ: Nợ 242 - có 153
>>> Vậy mua về mà dùng luôn bạn có thể k nhập kho mà hạch toán nợ 242 luôn
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Kim Phượng 08:05 - May 26, 2020
nếu nhập kho thì mình cũng lập 1 bảng theo dõi kho CCDC phải không Cô? ví dụ như lúc nhập kho màn hình ngày 4/1/2020, đến ngày 6/1/2020 mới sử dụng và phân bổ.vậy ngày 4/1/2020 lập bảng theo dõi kho CCDC?
Vỗ tay vỗ tay
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 18:05 - May 26, 2020
Nếu bạn nhập kho ccdc thì bạn cũng phải theo dõi như nguyên liệu hay hàng hoá đó. Cũng có nhập - xuất - tồn - sổ ccdc...
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội