Nguyễn Thị Thu Hồng
Nguyễn Thị Thu Hồng
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 40 lượt xem

huong dẫn hoach toan cong nợ fai thu bai nào ak?

huong dẫn hoach toan cong nợ fai thu bai nào ak?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 40 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 18:05 - May 26, 2020
Hạch toán công nợ:
Lúc bán hàng: nợ 131- có 511
Lúc khách trả bạn tiền: nợ 111,112- có 131
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội