Mai Ngọc Cương
Mai Ngọc Cương
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 80 lượt xem

E có 1 ng thức rất dài link từ các ô sang nhau bằng các hàm tính một số

E có 1 công thức rất dài link từ các ô sang nhau bằng các hàm tính, một số biến phải tuỳ gõ vào, sau đó tìm đến các giá trị có sẵn. E muốn xem code VBA thì như thế nào ạ, e đang học VBA cơ bản trên hocexcelonline, Thầy giúp e với ạ. VD: =IF(AND($F$9="hd4m",OR(C15="Khâu",C15="Ghim"),F10="k nhíp"),AI7,IF(AND(F9="hd4m",OR(C15="Khâu",C15="Ghim"),$F$10="có nhíp"),AJ7,IF(AND($F9="hd4m",C15="phay",$F$10="k nhíp"),AR7,IF(AND($F9="hd4m",C15="phay",$F$10="có nhíp"),AS7,IF(AND($F9="hd6m",OR(C15="Khâu",C15="Ghim"),$F$10="k nhíp"),BC7,IF(AND($F9="hd6m",OR(C15="Khâu",C15="Ghim"),$F$10="có nhíp"),BD7,IF(AND($F$9="hd6m",C15="phay",$F$10="k nhíp"),BL7,IF(AND($F$9="hd6m",C15="phay",$F$10="có nhíp"),BM7,IF(AND($F$9="komori",OR(C15="Khâu",C15="Ghim"),$F$10="k nhíp"),BW7,IF(AND($F$9="komori",OR(C15="Khâu",C15="Ghim"),$F$10="có nhíp"),BX7,IF(AND($F$9="komori",C15="phay",$F$10="k nhíp"),CF7,IF(AND($F$9="komori",C15="phay",$F$10="có nhíp"),CG7,IF(AND($F$9="mitsu",OR(C15="Khâu",C15="Ghim"),$F$10="k nhíp"),CQ7,IF(AND($F$9="mitsu",OR(C15="Khâu",C15="Ghim"),$F$10="có nhíp"),CR7,IF(AND($F$9="mitsu",C15="phay",$F$10="k nhíp"),CZ7,IF(AND($F$9="mitsu",C15="phay",$F$10="có nhíp"),DA7,IF(AND(OR($F$9="lp1",$F$9="lp2"),OR(C15="Khâu",C15="Ghim"),$F$10="k nhíp"),DK7,IF(AND(OR($F$9="lp1",$F$9="lp2"),OR(C15="Khâu",C15="Ghim"),$F$10="có nhíp"),DL7,IF(AND(OR($F$9="lp1",$F$9="lp2"),C15="phay",$F$10="k nhíp"),DT7,IF(AND(OR($F$9="lp1",$F$9="lp2"),C15="phay",$F$10="có nhíp"),DU7))))))))))))))))))))
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 80 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Tuấn Ba [Chuyên gia] 01:05 - May 28, 2020
Chào bạn với vba bạn tham khảo cú pháp
if(điều kiện 1) then
//kết quả 1
elseif(điều kiện 2) then
// kết quả 2
....
else
kết quả n
end
Vỗ tay vỗ tay
Mai Ngọc Cương 11:06 - Jun 09, 2020
Em cảm ơn
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội