Mai Thị Kim Ba
Mai Thị Kim Ba
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 71 lượt xem

CÔ HỎIBÊN NỢ LÀ NHỮNG AIBÊN CÓ LÀ NHỮNG AI THANK YOU

CÔ CHO EM HỎI
BÊN NỢ LÀ NHỮNG AI
BÊN CÓ LÀ NHỮNG AI
THANK YOU!
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 71 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 16:05 - May 28, 2020
quy tắc định khoản> Nợ - có là quy tắc
Tài khoản có đầu số 1268 khi phát sinh tăng ghi nợ - giảm ghi có
tài khoản 3457 tăng ghi có giảm ghi nợ
vd> Rút tiền ngân hàng về nhập quỹ: Nợ 111 - có 112: Vì tiền ngân hàng giảm và tiền mặt tăng
vd 2: Ông A góp vốn cổ phần bằng tiền mặt: Nợ 111 - có 411 vì tiềm mặt tăng và tiền vốn chủ sở hữu tăng
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội