Thục Nghi
Thục Nghi
Thảo luận 9 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 951 lượt xem

Máy mình cũng đã tải Power BI về nhưng khi Get data thì có bảng thông báo "We

Máy mình cũng đã tải Power BI về nhưng khi Get data thì có bảng thông báo:
"We were unable to import the data into the model. This could be due to the large number of columns in 'DANH MUC LO'. Try reducing the number of columns before loading again.
Microsoft.AnalysisServices.OperationException: Failed to save modifications to the server. Error returned: 'The total number of columns in the model is 16414, which exceeds the limit of 16000.
'.
at Microsoft.AnalysisServices.Tabular.Model.SaveChanges(SaveOptions saveOptions)
at Microsoft.PowerBI.Modeler.ModelManager.SaveChanges(String description)
at Microsoft.PowerBI.Modeler.ModelManager.PopulateTableItems(Table table, ModeType modeType, List`1 columns)
at Microsoft.PowerBI.Client.Windows.Modeling.SchemaChangeApplier.Visit(NewTableSchemaChange schemaChange)
at Microsoft.PowerBI.Client.Windows.Modeling.SchemaChangeApplier.Apply(IModelManager modelManager, IEnumerable`1 changes)
at Microsoft.PowerBI.Client.Windows.Modeling.AsyncModelAuthoringService.ModelAuthoringTransaction.<>c__DisplayClass13_1.b__0()
at Microsoft.PowerBI.Client.Windows.Modeling.ModelAuthoringExceptionHandler.AddModelChangeResultToExceptions(Action action, ModelChangeResult modelChangeResult)
at Microsoft.PowerBI.Client.Windows.Modeling.AsyncModelAuthoringService.ModelAuthoringTransaction.ExecuteChange(ModelChange modelChange, Boolean saveChange)
at Microsoft.PowerBI.Client.Windows.Modeling.PowerQueryToModelSchemaSynchronizer.ApplyQuerySchemaToModel(IModelInput modelInput, IExtendedModelChangeScope modelChangeScope, Boolean requireFullDataRefresh)
Không biết là lỗi gì, và hướng dẫn giúp cách điều chỉnh.
Thảo luận 9 câu trả lời
Lượt xem 951 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Thục Nghi 23:05 - May 28, 2020
Có phải do link tải không đúng?
Vỗ tay vỗ tay
Thục Nghi 17:05 - May 28, 2020
This could be due to the large number of columns in 'DANH MUC LO'. Try reducing the number of columns before loading again.
Bạn check lại xem có phải có quá nhiều cột ở Bảng "DANH MUC LO" này không
Vỗ tay vỗ tay
Thục Nghi 08:05 - May 29, 2020
Bảng này các cột đến AC (29 cột) và dòng đang hiển thị đến 985.
Vậy cách tạo bảng nguồn nên giới hạn cột/dòng bao nhiêu?
Tks add.
Vỗ tay vỗ tay
Thục Nghi 09:05 - May 29, 2020
Có điều là trong quá trình Get data, xảy ra lỗi như thế. Mình đã lấy dữ liệu 1 bảng khác, nhưng Power BI vẫn đang treo việc lấy dữ liệu của bảng "DANH MUC LO" và vẫn xuất hiện thông báo "There are pending changes in your queries that haven't been applied" nếu click (X) thì sẽ tắt đi nhưng sau đó sẽ xuất hiện lại. Nếu click "Apply changes" thì sẽ tiếp tục load bảng "DANH MUC LO" và tiếp tục báo lỗi. Cách nào để cancel/close quá trình này ạ.
Vỗ tay vỗ tay
Thục Nghi 09:05 - May 29, 2020
Mình load 1 bảng khác thì có thông báo "The data in the preview has been truncated due to size limits"
Như vậy là bị ảnh hưởng do kích thước bảng quá nhiều?
Vỗ tay vỗ tay
Thục Nghi 10:05 - May 29, 2020
Power BI giới hạn tới 16000 fields (cột) - nếu Power BI mỗi lần vào đều bị queries bảng cũ thì bạn tạo ra 1 file PBI mới, hoặc thậm chí phải thử cài lại - mình đang chưa rõ bạn đang mở file PBI cũ hay mở phần mềm PBI. Bạn chụp ảnh để mình có thể xem chi tiết hơn nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Thục Nghi 10:05 - May 29, 2020
Mình đang học PBI vài ngày nên chưa có file PBI cũ mà là mở phần mềm PBI và Get data ạ. Có thể thao tác của mình chưa đúng. Nếu được add có thể Ultra view xem giúp ạ. (Có thể chat riêng tư không ạ?)
Vỗ tay vỗ tay
Thục Nghi 10:06 - Jun 18, 2020
em load data từ sql bằng tên đia chỉ ip của máy nhưng báo lỗi: Details: "Microsoft SQL: A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)" nhờ thầy fix lỗi giúp e ạ
Vỗ tay vỗ tay
Thục Nghi 12:06 - Jun 18, 2020
Bạn có thể kiểm tra lại thông tin connect khi khởi động phần mềm nhé. Nếu các thông tin dùng để connect vào server không chính xác, thì sẽ bị lỗi ở trên. Và tk connect phải được phân quyền nữa nha bạn
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội