Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 433 lượt xem

Mình lo forder lên thì báo lỗi như này ạ hỗ trợ giúp Unable to connectDetails

Mình load forder lên thì báo lỗi như này ạ - thầy hỗ trợ giúp:
Unable to connect
Details: "Excel Workbook: The 'Microsoft.ACE.OLEDB.12.0' provider is not registered on the local machine. The 64-bit version of the Access Database Engine 2010 Access Database Engine OLEDB provider may be required to read 'Báo cáo ép viên May20.xls'. To download the client software, visit the following site: https://go.microsoft.com/fwlink/?Link...."
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 433 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Trung Hiếu 16:06 - Jun 11, 2020
Hi b, có phải là b Get Data dạng folder ko nhỉ ? Nếu dạng folder thì bạn đảm bảo là các file cùng dạng nhé. Còn lỗi trên là do Access Database Engine chưa cập nhật. Bạn có thể download và cài đặt lại Access Database Engine là được.https://www.microsoft.com/en-us/downl...
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội