Phạm Kiều Trang
Phạm Kiều Trang
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 94 lượt xem

oi trong phân bổ ccdc số lượng ccdc là 8 thì mục nguyên giá tính chung cho

Cô oi trong phân bổ ccdc số lượng ccdc là 8 thì mục nguyên giá tính chung cho 8 sp lun ha cô
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 94 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 19:05 - May 30, 2020
nếu bạn k tách riêng từng cột số lượng và đơn giá thì phần nguyên giá sẽ là của tổng mấy tài sản cùng loại đó
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội