Nguyễn Minh Thi
Nguyễn Minh Thi
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 203 lượt xem

Bài 28 tôi tính 2 measure như sauTotal Revenue2 = SUMX(D1_SalesD1_Sales[OrderQuantity]*RELATED(L_Products[ProductPrice]))DT

Bài 28, tôi tính 2 measure như sau:
Total Revenue2 = SUMX(D1_Sales,D1_Sales[OrderQuantity]*RELATED(L_Products[ProductPrice]))
DT lũy kế = CALCULATE([Total Revenue2],DATESMTD(D1_Sales[OrderDate].[Date]))
Nhưng khi thống kê theo tháng thì ra giá trị của cột DT lũy kế lại bằng đúng Total revenue 2, xin hỏi đã lỗi ở phần nào ạ?
Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 203 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội