Nguyễn Minh Thi
Nguyễn Minh Thi
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 412 lượt xem

Bài 35 tôi tính 2 measure như sauTotal Revenue2 = SUMX(D1_SalesD1_Sales[OrderQuantity]*RELATED(L_Products[ProductPrice]))DT

Bài 35, tôi tính 2 measure như sau:
Total Revenue2 = SUMX(D1_Sales,D1_Sales[OrderQuantity]*RELATED(L_Products[ProductPrice]))
DT lũy kế = CALCULATE([Total Revenue2],DATESMTD(D1_Sales[OrderDate].[Date]))
Nhưng khi thống kê theo tháng thì ra giá trị của cột DT lũy kế lại bằng đúng Total revenue 2, xin hỏi đã lỗi ở phần nào ạ?
Link https://imgur.com/a/0eB9ekI
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 412 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Minh Thi 09:05 - May 31, 2020
Tôi tìm được rồi, công thức đúng phải là YTD, công thức lúc đầu GV gõ là MTD (sau chỉnh thành YTD mới đúng, có thể đoạn giữa đã bị cắt) nó chỉ tính lũy kế trong tháng thôi nên khi tổng hợp theo tháng sẽ bằng chính doanh thu trong tháng.
Vỗ tay vỗ tay
Nimbus Academy [Giảng viên] 14:05 - May 31, 2020
Bạn tự tìm được lỗi như vậy sẽ hiểu được rất sâu đó :D Cảm ơn bạn đã chia sẻ cho mọi người cùng được biết :D
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội