Nguyễn Thị loan
Nguyễn Thị loan
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 54 lượt xem

CCDC mua về số lượng nhiều hơn 1 cái thì có tách mã không? hay gộp vào 1

cô ơi, cho em hỏi: CCDC mua về số lượng nhiều hơn 1 cái thì có tách mã không? hay gộp vào 1 mã và để số lượng = số lượng mua về, Nếu để chung 1 mã thì sau thanh lý, nhượng bán hoặc 1 cái bị hỏng thì xử lý như nào ạ?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 54 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 06:06 - Jun 01, 2020
Bạn tách từng cái ra để theo dõi nhé, thì yên tâm không lo vấn đề hỏng hay bán 1 cái lẻ
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội