Hoàng Thu Hà
Hoàng Thu Hà
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 89 lượt xem

ng ty em viết hóa đơn đỏ cho khách hàng nhưng ghi sai tên gói thầu số tiền

Cô cho em hỏi, công ty em viết hóa đơn đỏ cho khách hàng, nhưng ghi sai tên gói thầu, số tiền thì đúng, bây giờ em chỉ lập biên bản điều chỉnh sửa lại tên gói thầu, và không xuất hóa đơn đỏ lại có được không cô?, em cám ơn cô
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 89 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 09:06 - Jun 02, 2020
có mỗi tên và địa chỉ thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh thôi, còn sai tên hàng như bạn là xuất cả hóa đơn điều chỉnh và biên bản điều chỉnh đó
Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Thu Hà 11:06 - Jun 02, 2020
Cám ơn cô !
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội