Phạm Kiều Trang
Phạm Kiều Trang
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 57 lượt xem

C trong phần bài tập pc mua hàng cho văn phòng ngày 5/1 ngày 6/1 mới

C ơi trong phần bài tập pc mua hàng cho văn phòng ngày 5/1 ngày 6/1 mới có hóa đơn vậy hạch toán ntn ạ
Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 57 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 14:06 - Jun 03, 2020
khi bạn đi làm: nếu ngyaf 5/1 chi mua hàng bạn hạch toán: Nợ 331 - có 111. ngày 6/1 mới nhận dc hóa đơn: nợ ... có 331: số tiên ftheo hóa đơn >>>:> công nợ dc trừ cho nhau hết
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Kiều Trang 19:06 - Jun 03, 2020
Vậy khi nhận hóa đơn thi ghi n 642 c 331 đúng không ạ.
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Kiều Trang 19:06 - Jun 03, 2020
E đưa vào n 642, n133, c 111 luôn không hạch toán pc vậy có được không ạ
Vỗ tay vỗ tay
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 03:06 - Jun 04, 2020
Nếu ngày thành toán cùng ngày hoá đơn bạn ghi có 111 luôn dc, nếu ngày hoá đơn khác ngày thanh toán thì bạn phải treo vào công nợ rồi thanh toán công nợ sau
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội