Nguyễn Thị Lan 
Nguyễn Thị Lan 
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 107 lượt xem

xin file theo dõi nxt hàng hoá và theo dõi ng nợ cho CTY thương mai và

Cho em xin file theo dõi nxt hàng hoá và theo dõi công nợ cho CTY thương mai và dịch vụ
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 107 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 15:06 - Jun 04, 2020
http://www.mediafire.com/file/bz127u2...
kho đây bạn nhém công nợ thì trong khóa học công nợ nằm trong file mẫu rồi đó
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội