=$I$1)*(NKC$C$8$C$900" /> =$I$1)*(NKC$C$8$C$900" />
Nguyễn Thị Trúc Giang
Nguyễn Thị Trúc Giang
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 321 lượt xem

oi PS Có ng thức vậy em thấy ko có kết quả nữa=SUM(LEFT(NKC$J$8$J$9003)="331")*(NKC$C$8$C$900>=$I$1)*(NKC$C$8$C$900

Cô oi PS Có công thức vậy em thấy ko có kết quả nữa
=SUM(LEFT(NKC!$J$8:$J$900,3)="331")*(NKC!$C$8:$C$900>=$I$1)*(NKC!$C$8:$C$900<=$I$2)*(NKC!$M$8:$M$900=A11)*NKC!$K$8:$K$900 đã ấn tổ hợp phím rồi. Cô xem giúp em với ạ?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 321 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Trúc Giang 09:06 - Jun 09, 2020
bạn tham gia nhóm face đi và đẩy file lên đó mình chữa trên file cho tiện nhé`
=IF($A12="";0;IF(LEFT(NKC!J8;3)=TRIM($I$1);NKC!$K8;0))
hoặc bạn có thể dùng công thức này để lấy dữ liệu cho phát sinh có tại dòng 12
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông