Đan Thư
Đan Thư
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 267 lượt xem

làm sao để viết function tự tạo bằng VBA để lấy dữ liệu từ cơ sở

Thầy cho em hỏi làm sao để viết function tự tạo bằng VBA để lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQL?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 267 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đan Thư 21:06 - Jun 14, 2020
Chào bạn cái đó bạn cần tìm hiểu về https://www.connectionstrings.com/ nhé., bạn muốn hiểu rõ có thể sang khóa lập trình c# cơ bản cho excel sẽ có phần này.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông