Lưu Nguyệt Mỹ
Lưu Nguyệt Mỹ
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 429 lượt xem

bảng cđps của em khi làm có mấy khoản mục cho ra kết quả âm(l

cô ơi bảng cđps của em khi làm có mấy khoản mục cho ra kết quả âm(lơi nhậu sau thuế chưa phân phối, thuế TNDN, chi phí TTNDN)mấy mục này em tính cột phát sinh nợ và phát sinh có là âm, cột dư nợ cuối kỳ thì kết quả dương. em đã đưa file lên face nhưng thầy luân giải thích như ko giải thích vậy, em ko hiểu . cô xem dùm em được ko?


Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 429 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lưu Nguyệt Mỹ 06:08 - Aug 24, 2020

OK bạn, phần này trong bài học mình có nói đó, chắc bạn tập trung thực hành rồi không để ý, Thầy LUân chuyên về excel và VBA bên có thể giải thích về điề này thầy sẽ nói bạn khó hiểu

- KHi bạn lập BC và kết quả kinh doanh là lỗ: có nghĩa là trên NKC bạn lấy tổng doanh thu - tổng chi phí ra số âm >>> Bạn hãy đặt dâu trừ đằng trước để nó trả kết quả dương do NKC không có giá tri âm

- Mình vd nhé: Dthu 10, CP 8 >>>> NKC ghi kết chuyển lãi  Nợ 911 - có 4212: 2

Dthu 8, CP 10>>> Lỗ >>> NKC ghi: Kết chuyển lỗ: Nợ 4212 - có 911: 2 (công thức nó là -(tổng dthu- tổng cp) >>> do âm nên đặt dấu - đằng trc cho trả kết quả dương vì mình dã ghi kết chuyển lỗ rồi mà

- Khi đã lỗ rồi thì bạn k phải tính thuế tndn nữa bởi lỗ k pbhair tính thuế

- Với cân đối PS thì khi bạn đã hạch toán như trên thì lỗ sẽ có số dư Nợ 421 - lãi sẽ có số dư có 421 chứ k có giá trị âm nhé

Vỗ tay vỗ tay
Lưu Nguyệt Mỹ 20:08 - Aug 25, 2020

cô ơi trên NKC của em kết chuyển lãi cô ạ. vậy nên em ko biết mình làm sai j trên bảng cân đối phát sinh . em đưa file lên face cô xem dùm em nha. nick của em là MINH NGUYỆT

Vỗ tay vỗ tay
Lưu Nguyệt Mỹ 09:08 - Aug 26, 2020

ok bạn

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội