Trần My Lê
Trần My Lê
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 335 lượt xem

Trong ng thức tính Số dư cuối kỳ của video bài giảng=IF(TRIM(A6)="131";'TH131_CDPS'$G$54;IF(TRIM(A6)="331";'TH331_CDPS'$G$54;MAX(C6+E6D6F6;0)))Em

Thưa cô! Trong công thức tính Số dư cuối kỳ của video bài giảng:

=IF(TRIM(A6)="131";'TH131_CDPS'!$G$54;IF(TRIM(A6)="331";'TH331_CDPS'!$G$54;MAX(C6+E6-D6-F6;0)))

Em thắc mắc là: khi lấy giá trị từ 'TH131_CDPS'!$G$54 hay 'TH331_CDPS'!$G$54
thì giá trị Số dư cuối kỳ của TK 131 và TK 331 trên bảng CĐPS là 1 số cố định tại
thời điểm 31/3/2020 cho dù kỳ báo cáo không phải là ngày 31/3/2020.  Nghĩa là Số dư cuối kỳ của TK 131 và 331 không tùy
biến được theo kỳ báo cáo.

Vậy số liệu sẽ không chính xác hay là em hiểu sai chỗ
nào ạ?

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 335 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần My Lê 11:11 - Nov 10, 2020

khi bạn lập công thức, bạn mà muốn cố định dữ liệu trong vùng tìm kiếm nào bạn nhấn f4 trong vùng đó, với khóa học này mình lập 3 tháng mình quét hết bảng, bạn lập nhiều thời gian hơn thì bạn cũng lập hết bảng , vùng dữ liệu theo mục đích của mình mà 

Vỗ tay vỗ tay
Trần My Lê 16:12 - Dec 05, 2020

Cô ơi theo như phần trên cô trả lời em vẫn chưa hiểu rõ lắm ạ, ví dụ trên CĐPS em chỉnh ngày là 01/02/2020 đến 31/02/2020 thì phần công thức trong bài đã có định giá trị số dư cuối kỳ của 131 và 331 rồi ạ. hay khi thay đổi ngày từ 01/02/2020 đến 31/02/2020 trên CĐPS mình lại thay đổi giá trị của số dư cuối kỳ 131 và 331 trên bảng TH131 và 331 ứng với ngày cần báo cáo trên CĐPS là 01/02/2020 đến 31/02/2020 ạ?

Vỗ tay vỗ tay
Trần My Lê 09:12 - Dec 07, 2020

khi bạn làm theo công thức như mình hướng dẫn thì kết quả là giá trị báo cáo bạn muốn lấy sẽ lấy linh động theo thời gia trong vùng ô dữ liệu bạn đã cố định chứ, 

bạn làm dc chưa, nếu chưa làm dc bạn đẩy fie lên nhóm face mình xem cho 

https://www.facebook.com/groups/37678...

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội