Hải Hằng
Hải Hằng
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 500 lượt xem

<blockquote class="imgurembedpub" lang="en" dataid="a/pdYv3Bv" datacontext="false" ><a

<blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="a/pdYv3Bv" data-context="false" ><a href="//imgur.com/a/pdYv3Bv"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script>

Cho mình hỏi sao lại không mở Options trong tools để chỉnh phông chữ được vậy ah?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 500 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hải Hằng 11:10 - Oct 26, 2020
Chào bạn để trải nghiệm 100% của khoá học bạn nên sử dụng hệ điều hành win
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội