Hoàng Phương
Hoàng Phương
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 69 lượt xem

Tại sao font chữ chọn của mình không có Verdana hoặc các list chọn text style

Tại sao font chữ chọn của mình không có Verdana hoặc các list chọn text style nhỉ? Cõ mỗi courier...

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 69 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Phương 13:03 - Mar 01, 2021

Chào bạn có thể font chữ của bạn bị thiếu.

Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Phương 13:03 - Mar 01, 2021

LÀM CÁCH NÀO BỔ SUNG FONT ĐC KO NHỈ THẦY ƠI?

Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Phương 15:03 - Mar 01, 2021

Chào bạn bạn download bộ font về rồi cài đặt nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội