Nguyễn Tấn Anh
Nguyễn Tấn Anh
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 71 lượt xem

Có 3 file excel báo cáo có cùng mã dịch vụ tên dịch vụcần gộp 3 file thành

Có 3 file excel báo cáo, có cùng mã dịch vụ, tên dịch vụ.cần gộp 3 file thành 1 file sao cho mỗi dịch vụ cộng các số lượng để có thành tiền tổng (thành tiền = (số lượng nội trú + ngoại trú)*đơn giá* tỷ lệ /100
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 71 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Tấn Anh 17:11 - Nov 11, 2020

Chào bạn bạn có thể đẩy file lên được không?

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội