Đặng Thanh Thái Sơn
Đặng Thanh Thái Sơn
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 336 lượt xem

Dear về trường hợp sử dụng "Merging Queries" như trong bài giảng nếu

Dear thầy, cho mình hỏi về trường hợp sử dụng "Merging Queries", như trong bài giảng, nếu số lượng product key bên bảng số 1 nhiều hơn số product key có bên bảng số 2, thì nếu mình Merge bảng số 2 vào bảng số 1 thì có phải có những product key sẽ không có giá trị Merge hay không? Và nó sẽ hiển thị ra sao? Cảm ơn thầy

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 336 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội