Tran Thi My Lien
Tran Thi My Lien
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 119 lượt xem

sao power BI tren may em không thấy chức năng gôp và tách query

thầy ơi sao power BI tren may em không thấy chức năng gôp và tách query


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 119 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Tran Thi My Lien 14:05 - May 04, 2021

Chào bạn bạn vào đây nhé:


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội