DƯƠNG BÁ VƯƠNG
DƯƠNG BÁ VƯƠNG
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 217 lượt xem

k có file tài liệu sẵn hả như bên khóa học excel ấy

k có file tài liệu sẵn hả ad

như bên khóa học excel ấy

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 217 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
DƯƠNG BÁ VƯƠNG 10:11 - Nov 17, 2020

Chào bạn vào vào chương 0 tải tài liệu nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông