PHAN THỊ OANH
 PHAN THỊ OANH
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 71 lượt xem

ở bảng phân bổ chi phí trả trước thì "Giá trị còn lại cuối kỳ = giá

Cô ơi ở bảng phân bổ chi phí trả trước thì: "Giá trị còn lại cuối kỳ = giá trị còn lại đầu kỳ (ĐK) - lũy kế "thì mới chính xác đúng không ạ?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 71 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
 PHAN THỊ OANH 16:11 - Nov 20, 2020

tùy bạn đặt cách tính, cuối kỳ bằng:

- Nguyên giá - lũy kế giá trị đã phân bổ

- Giá trị còn lại đầu kỳ - giá trị khấu hao trong kỳ

2 cách tính trên đều dc

bạn đang tính: = giá trị còn lại đầu kỳ (ĐK) - lũy kế là sai rồi, bởi giá còn lại đầu kỳ là giá đã trừ hết các lần khấu hao rồi, mà bạn lại trừ đi lũy kế thì âm giá trị  nếu phân bổ/ khấu thao theo đúng khung thời gian đó

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội